külföldi történeti folyóiratok repertóriuma - Történettudományi Intézet

dista kapitányról, a volturnoi csata híres hőséről. IP 1965. ... Qenov C.: A várnai csata 520. évfordulója. EB 1965. ... A harkovi pártszervezet harca.

külföldi történeti folyóiratok repertóriuma - Történettudományi Intézet - kapcsolódó dokumentumok

dista kapitányról, a volturnoi csata híres hőséről. IP 1965. ... Qenov C.: A várnai csata 520. évfordulója. EB 1965. ... A harkovi pártszervezet harca.

lovak nyírása. Földm. Érd. 187 4. 17. 1. — Zalai vadászatok. Vad. ... egylet elnöke ás Puli Sándor, jegyző. —. Felszólítás egy hazai terménykiállitás.

írásokig – melyek akár a politikailag korrekt ellentétének is tekinthetők – terjedő spektrum tanulmányozása, valamint a noir Sciascia iránti.

A borogyinói csata. 200. évfordulójára. MEGHÍVÓ. A Moszkvai Magyar Kulturális Központ, az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete,.

... világszervezetben alapítása óta döntő volt, s a jó viszony fenntar- tása ekkor – egy másik „ügy”, Szuez miatt – elengedhetetlen volt.5 Az ENSZ főtitkára.

2 янв. 2015 г. ... A Historia Tartarorum a mongolok történetét beszéli el, illetve ezen túlmutatva biro- ... 1962 A Mongolok Titkos Története. Ford.

István király és unokatestvére, Vazul érdekei a trónutódlás kérdésében ke- rültek szembe. 1031-ben, Imre herceg váratlan halálát követően István király nem ...

Rendiség és honvédelem Horvátországban és Szlavóniában a 16. században. (Varga Szabolcs) ... Több jelentős tanulmánya jelent meg angol nyelven,2 IV. és V.

ségek alapvetően meghatározták az orosz történelem fejlődésének menetét. Ez az oka, hogy az orosz parasztság körében nem alakult ki a magántulajdonú ...

25 окт. 2018 г. ... ABSZTRAKFTÜZET (AZ ELŐADÓK NÉVSORA SZERINT) ... A református lelkészek, tanítók, tanárok memoárjai kiválóan tükrözik vissza, hogy.

3 февр. 2016 г. ... Chilei küldetésben, 1956–1975 (Varga Mátyás Gábor) ... hivatkozik.8 A prokurátor szerint a tartományfőnök, Barreda atya semmisnek tartja.

menekültek életkörülményeit Franciaországban.32 Svájcban Marjai ... 1983 Birkás, Judit: Die Ungarnflüchtlinge von 1956 in der Schweiz: ihre Aufnahme und.

A modernizációt megelőző Edo-korban (1600–1868) el- ... a feudálisnak tartott Edo-kor és a modernizációt megvalósító Meidzsi-kor között. A német.

8 апр. 2016 г. ... ménye szóba hozza az újvilági tartalmat, például Lope de Vega: El ... Sőt a 19. században voltak, akik azt állították, hogy a spanyol iro-.

Szarka László: A soknemzetiségű birodalmaktól a multietnikus nemzetállamokig. Kelet-közép-európai nemzet- és államépítő nacionalizmusok az I. világháború ...

Judit Csákó: A Hungarian Master at the Head of the French Heretics? ... Tézisének további alátámasztására Dziewulski Kázmér herceg és Viola ud-.

OSB pedig Szent Móric és a béli apátság történetét, a thébai légió ... a Frank királyság területén a Saint-Denis apátságban, majd Luxeuilben, Párizsban.

A nagy narratívák az orosz történelem írásában to- ... Ez vált a magyar történettudomány első, csak Oroszország történetének kutatására.

mindnyájan ismerjük a régi közmondást: Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is. Amit a történelem ingyen ad, azért utólag keményen fizetni kell.

2 февр. 2016 г. ... 58 Kezdve a Candide, avagy az optimizmus 14. és 15. fejezetétől (az ifjú vesztfáliai derék szolgájával,. Cacambóval ellátogat egy meg nem ...

Karen Blough: Szent Móric lándzsája mint a pogányság elleni hadjárat része ... konstantin lándzsája, amelyet Longinus a keresztre feszítéskor használt, ...

Ózer Ágnes: Szerbiában a helyzet változatlan. Az I. világháború szerbiai ... hogy a Nyugaton történt eseményeket emelik ki, viszont köztudott, hogy a hábo-.

Kolossá Tibor (1922-1982). Kolossá Tiborral olyan alkotó ment el ... Szenvedélyes harcosa lett az ifjúkori barát, Liska Tibor gazdasági reform- eszméinek.

1606. évi bécsi békétől az 1711. évi szatmári megegyezésig tartó hosszú 17. század különleges helyet foglal el. A hosszabb-rövidebb háborúkkal és gyakori ...

Az egyetemi hallgatók leginkább a részben Perényi József által írt jegyzet- ... Moszkvai Állami Bölcsész Egyetem oktatója tartotta.

14 апр. 2020 г. ... A győri vár katonaságának ellátása a 18. század első felében ... Történeti Monográfiák 2) 154., 172–174., 214.; Sarusi Kiss Béla: A murányi.

Erre lásd Gyáni Gábor: Elbeszélhető-e egy csata hiteles története? ... Hadtörténelmi Közlemények 127 (2014) 77–90.; Uő: A Lech mezei csatához vezető út.

27 июл. 2018 г. ... H. Németh István • Pozsony centrális szerepköreinek hatásai ... Fontos királyi hivatalok a pozsonyi vár alatt, a Duna partján is székeltek, ...

Kertész Balázs: A magyarországi obszerváns ferencesek 1499. és 1518. évi ... tudományokat még a bécsi magyar nemesi testőrség iskolájában is lehetett ...

Szabó-Zsoldos Gábor: Tendenciák Nagy-Britannia dél-afrikai ... mak versenyfutása a még ellenőrzés nélküli területekért, a térkép fehér foltjaiért.

Riporter: Gergely András. Mozgó Világ. 4(1978) 5. sz. ... dog, Szabó Ervin, Szende Pál, Széchenyi István, Teghze Gyula és Vámbéry ... [Gulyás Gyula – Gulyás.

Britannica Hungarica. Nagylexikon. I–XXV. Bp., 2014. (Szlovákok: XXIII. 354.; Románok: XXII. 185.) 36 A dák-római–román kontinuitás vitatása szerepel egyes ...

27 июл. 2018 г. ... Kísérő jegyzetek, mint más ver- seknél, nem utalnak arra, hogy a vers temetésre íródott s ott elhangzott volna, amit az is.

és a kolozsvári városgazdálkodás a fejedelemség korában ... 1697/38/XVII.; 1698/39/I.; 1699/39/X. Kolozsvári Szent Mihály Plébánia Levéltárában található ...

Tanulmányok. Gálfi Emőke • Gyulafehérvár falakon kívüli főtere és a városvezető réteg a 16. század végén. 3. Rüsz-Fogarasi Enikő • Kolozsvár számadásai.

éppen az ebben a tanévben alapításának székhelyére visszaköltözött Ferenc József ... állampolgárságúak tanítsanak az egyetemen, így Incze Miklós 1949-ben ...

27 июл. 2018 г. ... 2018. LX. évfoLyam szám. 2. Jezsuiták a kora újkori Pozsonyban ... alkalommal a 17. században) a váci egyházmegye püspökei, akiknek a ...

málódó demokratikus ellenzék napirenden tartotta a kisebbségben élő magyarok elleni jogsértéseket. A nemzeti „sorskérdések” iránti közérdeklődés cselekvésre.

9 мар. 2018 г. ... Leonyid Brezsnyev halála után megváltozott a világpolitikai helyzet, Mihail Gorbacsov hatalomra jutásával pedig új időszak kezdődött a ...

13850/13850.pdf (Utolsó letöltés ideje: 2019. október 22.) ... 1983-ban készítette el utolsó, Gyertek el a névnapomra című filmjét, amelynek.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.