réz klorid

Klorid stabil folyékony reagens ... Kolorimetriás, higany-rodanidos módszer. ... A kloridionok savas közegben higany(II)-tiocianáttal vas(III)- nitrát.

A szilárd anyag kialakulásához 30% agyag hozzáadása szükséges (kályhákban, kandallókban 850-900°C- on alakul ki a végleges kötés).

A hidrogén-klorid és az ammónia ... Vizes oldata a sósav. Jele: HCl /ez a hatóanyag/ ... Előállítása iparban:elemeiből /ammónia szintézis/.

Ón(IV)-klorid puriss. REACH regisztrációs szám. 01-2119474678-20-XXXX. CAS szám. 7646-78-8. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, ...

Kiállítás dátuma: 2014.03.03. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosítók. A keverék/anyag neve: KÁLIUM-KLORID.

BENZALKONIUM-KLORID 50%. Egyéb nevek, szinonímák: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 50%, vizes oldat. Termékkód/egyedi azonosítók:.

Potassium Klorid. Varebetegnelse. : Potassium Klorid. Kjemisk formel. : K2O. Synonymer. : Kalium Klorid, Potassium Chloride,. Muriate of Potash.

Cetilpiridinijev klorid. Antiseptik za usnu šupljinu i ždrijelo s okusom limuna. Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

20 апр. 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Higany(II)-klorid. Termék szám. 7904. Regisztációs szám (REACH).

23 июн. 2015 г. ... Bárium-klorid ROTI®METIC 99,999 % (5N), víz- mentes. Termék szám. 5051. Regisztációs szám (REACH). Az azonosított felhasználások megadása ...

Nátrium-klorid. Termék szám. 9265. Regisztációs szám (REACH). Az anyag a 1907/2006 számú rendelet (EK) sze- rint [REACH] nem regisztrációköteles. EK-szám.

Tionil klorid ≥98 %, for synthesis številka artikla: 4024. Verzija: 1.0 sl datum priprave: 03.07.2015. Slovenija (sl). Stran 1 / 13 ...

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ... Maró anyagok, Köhögés, Hányás, Megvakulás kockázata, Fáradtság, Gyomorátfúródás, Súlyos.

24 февр. 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Lítium-klorid. Termék szám. 6698. Regisztációs szám (REACH). 01-2119560574-35-xxxx. EK-szám.

piridinium-klorid monohidrát vagy más néven cetilpiridinium-klorid (CPC) megkö- tődéséről a talajokon viszonylag kevés tanulmány van (LAW et al., 1966).

kifejlesztését az inspirálta, hogy a kén az élő ... A kén fokozza a növények károsítókkal és kór- ... a kisebb mértékű felhasználása,.

10 авг. 2015 г. ... Cink-klorid ≥ 97%, p.a.. Termék szám. T887. Regisztációs szám (REACH). 01-2119472431-44-xxxx. A CLP-rendelet VI. melléklete szerinti ...

Ezüst-klorid. Termék szám ... SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok. 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk.

23 мая 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Kalcium-klorid ≥94 %, dehidratált. Termék szám. A119. Regisztációs szám (REACH).

2 дек. 2015 г. ... Ez a szabvány az étkezési célokat szolgáló tengeri só, asztali só, ... œ tengeri só, párolt só/finomított só/vákuumsó, jódozott só: tiszta, ...

Kálium klorid. Termék szám. 1034. Regisztációs szám (REACH). Az azonosított felhasználások megadása nem szükséges, mert az anyag a REACH-rendelet sze-.

20 окт. 2015 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Alumínium-klorid ≥98 %, vízmentes, resublima- ted. Termék szám. CN86. Regisztációs szám (REACH).

18 нояб. 2020 г. ... Nílus-kék-klorid (C.I. 51180) extra tiszta. Termék szám. 7723. Regisztációs szám (REACH) ... Tűzoltóknak szóló javaslat.

Tolnai Iparcikk Centrum. Kereskedelmi Kft. 1039 Budapest. Mátyás király út 24. 36 1 240-9565. Polichrom Bt (Tekla). 1155 Budapest. Kolozsvár u. 40.

készítmények előállítása [keverése] és/vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével) ... Helyezze be a helyreállítási fázisokat a bőr regenerálódásához.

Terméknév: Szappanfőző lúg (szinonima név: nátron lúg, marónátron). Indexszám: 011-002-00-6. EC szám: 215-185-5. CAS szám: 1310-73-2.

16 июл. 2015 г. ... Alkil-benzil-dimetil-ammónium-klorid 80 %. Termék szám. 2999. Regisztációs szám (REACH) nem releváns (keverék).

47. i-propil-klorid. 7. heptán. 48. vinil-klorid. 8. oktán. 49. klór-etén. 9. nonán. 50. 2-klór-but-2-én ... 71. benzil-klorid. 31. ciklobután. 72. naftalin.

8 мар. 2013 г. ... SZAKASZ. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termék azonosító. Anyagnév: Formaldehid 30%-os oldat. Egyéb nevek, szinonimák: Formalin ...

ULTRAMARIN KÉK (PIGMENT). Kiszerelési egység: 100 g, 1 kg, lédig. 1.2. Az anyag/készítmény felhasználása. Mész- és cement köt anyagú habarcsok, ...

NÁTRIUM-HIPOKLORIT OLDAT. KLORID VEGYI- ÉS M ANYAGIPARI ZRT.. Verzió 2.0 – 2013.04.16. 1/7. 1. SZAKASZ. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS ...

19 мар. 2013 г. ... Termék azonosító: Nátronlúg oldat. Anyag: nátrium-hidroxid oldat 20-50%. Indexszám: 011-002-00-6. Veszélyt jelz piktogram:.

Terméknév: Arany (bronz) zománcfesték. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelel azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.